Projekt spårbyte

Centrum för Sociala rättigheter har under tre år drivit Projekt: Spårbyte som nu varit med och skapat en informationsplattform som för närvarande har fokus just på Spårbyte: Asyluminfo.se

asylumninfo.se

Genom ett så kallat spårbyte ges en asylsökande möjlighet till övergång från asylprocess till att få uppehållsrätt genom arbetstillstånd och därmed även möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektet riktar sig till asylsökanden som ännu inte fått sina beslut om uppehållstillstånd i Sverige samt till arbetsgivare, stora som små, som delar uppfattningen om vikten av att öka integrationen av asylsökande på arbetsmarknaden. För dessa arbetsgivare erbjuder vi en trygg kontaktväg till asylsökande, lättillgänglig praktisk information om arbete under asylprocessen och vid behov även specialanpassad juridisk rådgivning.

Möjligheterna till spårbyte för asylsökande och därmed uppehållstillstånd genom arbete infördes av Alliansregeringen 2008 men ställer höga krav både på den asylsökande och på arbetsgivaren. Reglerna skapar ett nålsöga som är svårt att pricka in men som detta projekt syftar till att vidga. Centrum för sociala rättigheter vill genom informationsspridning, juridisk och allmän vägledning samt praktisk kontaktförmedling hjälpa asylsökandena hitta verktygen för att förändra sin situationer och hitta vägar till uppehållstillstånd.

Kontakt: sparbyte@socialarattigheter.se