Projekt spårbyte

Vår grundsyn inom Centrum för sociala rättigheter är att asylrätten måste skyddas och försvaras. Det behövs samhällsinsatser för att integrera de människor som kommer till Sverige för skydd. Vi anser därför att det är dags att byta ut kris-retoriken mot något som är konstruktivt och framåtblickande. Här kan Projekt: spårbyte fylla en viktig funktion.

Genom ett så kallat spårbyte ges en asylsökande möjlighet till övergång från asylprocess till att få uppehållsrätt genom arbetstillstånd och därmed även möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektet riktar sig till asylsökanden som ännu inte fått sina beslut om uppehållstillstånd i Sverige samt till arbetsgivare, stora som små, som delar uppfattningen om vikten av att öka integrationen av asylsökande på arbetsmarknaden. För dessa arbetsgivare erbjuder vi en trygg kontaktväg till asylsökande, lättillgänglig praktisk information om arbete under asylprocessen och vid behov även specialanpassad juridisk rådgivning.

Möjligheterna till spårbyte för asylsökande och därmed uppehållstillstånd genom arbete infördes av Alliansregeringen 2008 men ställer höga krav både på den asylsökande och på arbetsgivaren. Reglerna skapar ett nålsöga som är svårt att pricka in men som detta projekt syftar till att vidga. Centrum för sociala rättigheter vill genom informationsspridning, juridisk och allmän vägledning samt praktisk kontaktförmedling hjälpa asylsökandena hitta verktygen för att förändra sin situationer och hitta vägar till uppehållstillstånd.

Kontakt: sparbyte@socialarattigheter.se