Om föreningen

Centrum för Sociala Rättigheter bidrar med juridiska verktyg för gräsrotsrörelser som arbetar med social förändring och mobilisering i Malmö med omnejd.

Vi vill undersöka hur juridik kan användas kreativt och bli ett progressivt verktyg i händerna på dem som kämpar för sociala rättigheter.

Genom att hålla workshops, trycka informationsmaterial och organisera rådgivning vill vi kunskapsutjämna vi och göra juridiken tillgänglig för fler. Tillsammans med gräsrotsorganisationer överklagar vi myndighetsbeslut och driver processer i domstol, både för att skapa uppmärksamhet och för att påverka myndigheternas och domstolarnas praxis.

Vi lever i ett orättvist samhälle med maktstrukturer som ger människor mycket olika förutsättningar att ta del av sina rättigheter. Samhällets lagar är stiftade för att upprätthålla det samhälle och de strukturer som vi har idag.

Men vi önskar att samhället ska förändras, i likhet med de flesta andra människor. Och vi vill vara en del av den förändringen.

Vi vet att lagar är skrivna av människor med makt  och att både hur de är skrivna och hur de tillämpas är otroligt politiskt.

Vi vill ta del i samtalet om hur juridiken och politiken hänger ihop, trots att lagen mycket ofta anses vara neutral.

Vi tror att individuella rättigheter kan förverkligas genom att underordnade grupper organiserar sig och själva förändrar sin situation.

”Sociala rättigheter” betyder rättigheter för hela gruppen. Därför samarbetar vi med gräsrotsrörelser som organiserar och solidariserar sig med olika utsatta grupper, exempelvis asylsökande, papperslösa, EU-migranter, arbetslösa och sjukskrivna.