Juridisk folkbildning

Centrum för Sociala Rättigheter strävar efter att tillgängliggöra juridiken. Ett sätt att åstadkomma detta på är genom folkbildning – studiecirklar, workshops, seminarier. Varje termin håller vi olika workshops i arbetsrätt, demonstrationsrätt och enskildas rätt gentemot myndigheter. Under hösten 2016 kommer vi att arbeta med att utveckla en onlinekurs i asylrätt som riktar sig både till flyktingar och personer som är engagerade för att hjälpa människor på flykt (läs mer här).

Följ oss på Facebook för att veta när vi håller workshops eller kontakta oss om du vill veta mer.


ONLINEKURS I ASYLRÄTT

Bakgrund
Hösten 2015 slog flyktingmottagandet i Sverige alla rekord. Myndigheternas hantering haltade och havererade stundtals, men situationen räddades genom att tusentals människor engagerade sig för att på olika sätt hjälpa till att ta emot alla som anlände. Kläder och andra förnödenheter samlades in, matlagning ordnades, folk ställde upp med skjuts och hjälpte flyktingar vidare med biljetter. Centralstationerna fungerade som knutpunkter för engagemanget. Där ordnades också juridisk rådgivning av jurister och juriststudenter.

Ingen lämnades oberörd av situationen. Fler människor än någonsin kommer numera i kontakt med flyktingar på olika sätt, genom HVB-hem, socialtjänsten, frivilligorganisationer. Det innebär också att behovet av att förstå hur asylrätten fungerar är större än någonsin, dels för dem som arbetar med flyktingar, men framförallt för flyktingarna själva. Därför har vi beslutat oss för att skapa en tillgänglig distanskurs i svensk asylrätt.

Om kursen
Kursen ska bestå av korta videoföreläsningar och annat inspelat material, och ska täcka grunderna i asylrätten. Det ska vara en praktisk kurs som riktar sig till människor med liten eller ingen juridisk förkunskap. Kursen ska också vara flexibel, så att den kan läsas både självständigt och individuellt men också användas som underlag för kurser och studiecirklar med fysiska träffar. Tempot kan bestämmas själv. Den som avsätter 30-60 minuter om dagen ska kunna läsa kursen på fem veckor.

Föreläsarna kommer att vara jurister och juriststudenter med erfarenhet av olika områden av asylrätten. Kursstruktur och innehåll är under uppbyggnad, men ska täcka själva asylprocessen, lagbestämmelserna kring asyl, vad som gäller för barn, regler om anknytning, trovärdighetsbedömningar, och mycket mer.

Du hittar kursen här.

Vill du hjälpa till?
Det finns ett stort behov av frivilliga som hjälper till med projektet. Vi behöver folk som kan hjälpa till med videoredigering, översättning och produktion och juridisk granskning av manus och innehåll. Dessutom behöver vi hjälp med webbdesign och teknik, marknadsföring och fundraising. Och så klart finns det också ett jättebehov av projektvana människor som är duktiga på att organisera, samordna och administrera projekt.

Kontakta oss
Hör gärna av dig om du är pepp på att vara med eller om du är nyfiken på att veta mer.

Telefon: 040 – 64 33 877
Epost: kontakt@socialarattigheter.se
Facebook: https://www.facebook.com/socialarattigheter