Asylrätt

Efter att ett hundratal palestinier från Irak och Gaza fick avslag på sina asylansökningar i slutet av sommaren 2015 så har Centrum för Sociala Rättigheter stött deras protester utanför Migrationsverket i Jägersro, Malmö. Med juridiska verktyg har vi arbetat för att överklaga avslagen. Palestinierna hade försatts i en stadslös limbo av migrationsverket; de fick inte stanna kvar i Sverige, men på grund av stängda gränser kunde de samtidigt inte ta sig tillbaka till sina hemländer.

Efter många protester beviljades palestinierna från Irak uppehållstillstånd. Gruppen från Gaza har envist fortsatt sin protest, trots vinterväder och rasistiska påhopp. Just nu skriver vi anmäler vi migrationsverket till Justitiekanslern, på grund av deras systematiskt felaktiga behandling av statslösa palestiniers ärenden. Vi planerar att genomföra flera aktiviteter och protester för deras sak under våren, och vi hoppas att fler vill engagera sig. 

Vi har som ambition att även arbeta med internationella solidaritetsfrågor. Exempel på saker som vi ser framför oss att Centrum för Sociala Rättigheter ska engagera sig i är Ship to Gaza och solidaritetsrörelsen för Rojava.

Om du är intresserad av att arbeta internationellt eller redan är engagerad i liknande frågor och ser ett behov för juridiska perspektiv är du välkommen att kontakta oss.