Romska EU-migranters rättigheter

Arbetet för fattiga EU-migranter och romer var det första område som Centrum för Sociala Rättigheter engagerade sig i. Vårt arbete i början handlade mest om Sorgenfrilägret i Malmö och att försöka hindra en avhysning av lägret innan det fanns ett värdig alternativ.  Vi var ombud för lägret i den första rättsprocessen som vi drev framgångsrikt mot Miljöförvaltningen Malmö stad under våren och sommaren 2015, och vi arbetar fortfarande juridiskt med efterspelet av vräkningen.

Under våren 2016 företrädde vi en grupp romska EU-migranter som protesterade framför stadshuset i Malmö. De väckte talan mot polisen för att myndigheten inskränkte deras demonstrationsrätt. Ärendet befinner sig just nu hos Förvaltningsrätten i Malmö. Läs mer här.

Under processen för att förhindra vräkningen av Sorgenfrilägret hade Centrum för Sociala Rättigheter tät kontakt med OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) och lämnade in kortare rapport om rättsläget, vilket ledde till att OHCHR skickade en skrivelse till utrikesminister Margot Wallström.

Vi arbetar också med att utreda rättsläget och sammanställa ett material till stöd för solidaritetsgrupperna som har engagerat sig för EU-migranterna. Materialet kommer bland annat att innehålla information om:

  • Diskriminering av romer
  • Barns rätt till skola
  • Rätten att vistas i Sverige
  • Kommunernas skyldigheter
  • Rätten till sjukvård
  • Avhysning och vräkning från boplatser
  • Möjligheten att överklaga beslut av myndigheter, exempelvis kronofogden, socialtjänsten och polisen

Du som är engagerad i frågor som rör EU-migranterna är välkommen att höra av dig. Berätta gärna för oss om dina erfarenheter och vilken juridisk information du känner att du behöver så att vi kan inkludera det i materialet.

Kontakta oss